No more single-use plastic

REUSE, REFILL, RETHINK.. WITH US

THẾ GIỚI ĐANG QUÁ TẢI RÁC THẢI

Chúng ta cũng vậy!
Mục tiêu của SAIGON MILKMAN là góp phần tạo nên một tương lai không còn rác thải thông qua dịch vụ giao hàng kết hợp thu gom, phân loại, tiệt trùng và tái sử dụng lại các loại bao bì an toàn cho sức khoẻ. Bằng cách kết hợp mô hình giao sữa tươi như những ngày xưa cũ với công nghệ hiện đại, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác từ các nhãn hàng sữa và các nhà cung cấp độc lập để duy trì sự tiện lợi cho người tiêu dùng bằng dịch vụ đặt giao hàng không sử dụng túi ni-lông, cách nhanh nhất để cắt giảm rác thải nhựa, tái tạo dinh dưỡng cho đất và bảo vệ sức khoẻ của thế hệ tương lai. -------- The world is overloaded with plastic waste! So are we. SAIGON MILKMAN’s goal is to contribute to a waste-free future through a delivery service that combines collection, sorting, sterilization and reuse of environmentally safe packaging. This requires product suppliers and customers to cooperate and interact with each other as an integral part of the local circular supply and consumption circle. By combining the old-day fresh milk delivery with modern technology, we call for cooperation between dairy companies and independent suppliers to maintain convenience for consumers with ordering and delivery service on a plastic-free delivery platform. It is not easy to create a circular economy, but we will have to because it is the immediately way to cut down on plastic waste. Join us to help bring THE MILKMAN back, start from SAIGON.

Contact us

Công ty TNHH SXTMDV Nhà Sữa GPDKKD: 0313614907 cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2016
Address
210 Hà Huy Tập, Nam Thiên 3, Phú Mỹ Hưng, District 7, Hồ Chí Minh City
Chỉ đường
Open hours
8:00 - 17:00 Thứ 2 đến Thứ 7 Monday to Saturday